O NAS

Działamy na rynku usług szkoleniowych od 15 lat. Od początku naszego funkcjonowania przygotowujemy wyłącznie dedykowane działania rozwojowe dla organizacji. Specjalizujemy się w rozwoju tzw. kompetencji miękkich, dedykowanych menedżerom, strukturom sprzedaży, specjalistom różnego szczebla i specjalizacji oraz trenerom biznesu.

Portfel naszych klientów stanowi kilkadziesiąt firm z różnych sektorów rynku. Charakterystyczna dla naszej działalności jest długoterminowa i oparta o różnorodne metody praca na rzecz klienta. Czujemy się współodpowiedzialni za efekt biznesowy naszych działań.

Od wielu lat pracujemy siłami zespołu trenerów wyłącznych, odpowiedzialnie gwarantując wysoki i jednorodny standard usług, istotny szczególnie w pracach projektowych. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji szkoleń, pracy coachingowej, realizacji sesji oceny AC i DC oraz działaniach o charakterze audytorskim.

W naszym myśleniu o realizacji działań rozwojowych dedykowanych konkretnym organizacjom łączymy większość z nich dla osiągnięcia najlepszych rezultatów. W oparciu o naszą wiedzę i wiele lat pracy zbudowaliśmy ekspercki Program Systemowego Rozwoju Kompetencji.

ZESPÓŁ

Za proces implementacji Programu Systemowego Rozwoju Kompetencji odpowiedzialny jest zespół doświadczonych i certyfikowanych trenerów.

Wszyscy dedykowani trenerzy i konsultanci zdobyli doświadczenie w procesie wdrażania Programu w projektach o dużej skali.

Opiekunem Merytorycznym PSRK jest Monika Gołdzińska,   goldzinska@personelprofit.com.pl,       58 550 45 10

Wdrożenie Programu realizują:

Filip Suliborski, suliborski@personelprofit.com.pl         

 

Wanda Żołędziowska–Krupa, krupa@personelprofit.com.pl

 

Iwona Cofta-Zielińska, cofta@personelprofit.com.pl

 

Anita Lubaszko, lubaszko@personelprofit.com.pl

 

Marcin Czerwiński, czerwinski@personelprofit.com.pl

 

Dorota Olszewska, olszewska@personelprofit.com.pl

 

Katarzyna Jakubowska, JAKUBOWSKA@personelprofit.com.pl

 

Osobą odpowiedzialną za sprzedaż i obsługę PSRK jest 

Paweł Gołdziński, goldzinski@personelprofit.com.pl,
58 550 45 09 

 

Kontakt

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
W sprawie oferty prosimy o kontakt z Pawłem Gołdzińskim,
e-mail: goldzinski@personelprofit.com.pl
tel. 58 550 45 09

FORMULARZ KONTAKTOWY